Logo
Nevíte si rady? Napište nám.
8.00 - 22.00 / info@opasky.biz
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Kožené opasky vyrábíme s láskou již 20 let, proto každému zákazníkovi garantujeme maximální spokojenost a osobní přístup. Opasky nepočítáme na kusy jako obchodní společnosti - pro nás jsou to výrobky, které jsme vyrobili vlastníma rukama aby vám dobře a co nejdéle sloužily.

Základní body

- Samozřemost vrácení nebo výměny opasků do 20 dnů

- Obvyklá doba doručení do 2 pracovních dnů

- 99% zboží skladem

- Naše kožené opasky jsou ruční výrobek z hovězí kůže

- Cena poštovného kurýrem nebo poštou do ČR je 49 Kč

 

I.Všeobecné ustanovení a definice

Obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a provozovatelem uzavřené prostřednictvím internetového obchodu

Provozovatel: Tomáš Baránek - www.opasky.biz , Ladislava Čemického 960/7, 031 01 Liptovský Mkuláš SR, IČ: 40 453 006, DIČ: 1044360031, Č. Žo-2003/03033/2/5AM č. živ. reg. 505-9619,

Kontakt: info@opasky.biz nebo tel .: 00421905867064

Naše poštovní adresa v ČR:

FROGMAN sro - ID 2539

www.opasky.biz

Rybníky IV 738

760 01 Zlín

- používejte prosím celé znění adresy, jinak zásilka nemusí být doručena

Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která odeslala elektronickou objednávku zpracovanou internetovým obchodem www.opasky.biz

Elektronická objednávka: Odeslaný elektronický formulář, který obsahuje informace o kupujícím, o objednaném zboží z internetového obchodu www.opasky.biz, ceně poštovného a celkové ceně objednávky.

Obchodní podmínky: Bližší upravují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

II. Povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, které uvedl v elektronické objednávce za platebních a dodacích podmínek platných v den odeslání elektronické objednávky.

2. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady: faktura - daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

3. Provozovatel zajistí zboží - opasky vůči jeho poškození při přepravě - balení

4. Provozovatel nenese odpovědnost za opožděné dodání, poškození zboží zapříčiněné třetí stranou.

5. Provozovatel se zavazuje neprodleně informovat kupujícího o mimořádných událostech, které mohou ohrozit vyřízení jeho objednávky.

III. Povinnosti kupujícího

1. Kupující se zavazuje uvádět pravdivé údaje při vyplňování elektronické objednávky. Dále se zavazuje objednané opasky řádně převzít a zkontrolovat neporušenost a úplnost dodávky. V případě jakýchkoliv závad musí tyto oznámit přepravci a provozovateli.

2. Kupující se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu v plné výši ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání elektronické objednávky.

VI. Uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Všechny přijaté elektronické objednávky, které byly vyplněny pravdivě a úplně, jsou považovány za návrh kupní smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě smluvní strany.

2. Přijetí elektronické objednávky provozovatelem je potvrzeno e-mailem na adresu udanou kupujícím v objednávce.

3. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje seznámení se s těmito Obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.

4. Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.

5. K uzavření kupní smlouvy dochází převzetím zboží kupujícím.

6. Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 20 kalendářních dnů od převzetí zboží odesláním písemného oznámení na adresu provozovatele nebo e-mailem na info@opasky.biz

7. V případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje vrátit zboží - opasky provozovateli do 20 kalendářních dnů na doručovací adresu v ČR:

FROGMAN s.r.o. - ID 2539, www.opasky.biz, Rybníky IV 738, 760 01 Zlín

8. Provozovatel se zavazuje převzít opasky a vrátit kupujícímu zaplacenou částku za zboží zvýšenou o výši prokazatelných nákladů spojených s realizací objednávky (poštovné) kupujícího do 14 dnů odedne odeslání oznámení o odstoupení. Provozovatel vrátí kupujícímu peníze po vzájemné dohodě na kupujícím písemně uvedený bankovní účet nebo jiným spůsobem.

9. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 20 dní.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy písemně nebo e-mailem na info@opasky.biz . Pro tento účel lze použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou doručeného mailového potvrzení objednávky a je také přílohou na konci obchodních podmínek. Na tomto základě vám odešleme zpět potvrzení mailem o přijetí odstoupení od smlouvy.

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy a to kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů odedne odeslání oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena v případě souhlasu převodem na váš bankovní účet a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Zboží zákazník zasílá zpět na doručovací adresu:

FROGMAN s.r.o. - ID 2539, www.opasky.biz, Rybníky IV 738, 760 01 Zlín

Nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 20 denní lhůty.

Náklady na vrácení zboží (poštovné) nese spotřebitel, provozovatel vrací zaplacenou sumu zboží + sumu poštovného při zakoupení.

V. Dodací a platební podmínky

1. Místem plnění smlouvy se rozumí korespondenční adresa příjemce uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb České pošty nebo zásilkovou službou PPL.

2. Dodání zboží - opasků je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, resp. převzetím na poště.

3. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

4. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů, od potvrzení přijetí elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší - do 10 dnů v případě nutnosti vyrobení specifických typů opasků, které nejsou skladem a kupující bude o ní včas informován. Nedodání zboží do 10 kalendářních dnů, nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou pro dodání zboží - opasků opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

5. Ceny zboží - opasků v internetovém obchodě www.opasky.biz jsou uvedeny v Kč - nejsme plátci DPH.

6. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží v případě dobírky.

7. Kupující zaplatí za zboží dobírkou. Cenu za objednané opasky kupující zaplatí až při jeho převzetí na poště, poštovnímu doručovateli nebo kurýrovi.

8. Provozovatel stanoví poštovné na 49 Kč, které se v objednávce připočítává k hodnotě zboží a které je kupující povinen zaplatit spolu s cenou zboží, tak jak je to uvedeno na objednávce.

VI. Záruka a reklamační řád

1. Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku 24 měsíců ode dne prodeje.

2. V případě, že kupující zjistí na zboží vadu, která je předmětem reklamace, je povinen toto zboží přestat používat a zboží reklamovat.

3. Provozovatel odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době, způsobené závadou materiálu, funkční chybou, nebo závady způsobené při výrobě, montáži, nebo prací provedené provozovatelem.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené, nepřiměřeným zacházením, použitím nebo na závady způsobené nadměrným mechanickým přiměřeným opotřebením. Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

5. Na prodaném zboží se mohou vyskytnout vady zjevné, nebo vady skryté. Vadu zjevnou je povinen kupující uplatnit při prodeji, nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží. Vady skryté uplatní kupující ihned po zjištění, na základě §599 občanského zákoníku: "Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, tedy jen co chybu zjistil."

6. Právo z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího zasláním vadného výrobku, očištěného, ​​hygienicky nezávadného a dokladem o úhradě kupní ceny.

7. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, provozovatel je povinen poučit spotřebitele o jeho právech podle § 622 a § 623 OZ (oprava, výměna, sleva, vrácení peněz).

8. Na základě rozhodnutí spotřebitele, které z těchto práv spotřebitel použije, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace v závislosti na charakteru vady ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Vybavením reklamace je ukončení reklamačního řízení dodáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Odůvodněným zamítnutím reklamace uplatněné během prvních 12 měsíců od koupě je zamítnutí reklamace na základě odborného posouzení, tj bez odborného posudku nemůže prodávající reklamaci zamítnout. Tento posudek musí prodávající poskytnout spotřebiteli do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán spotřebitelům na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady.

9. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

10. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně provozovatelem, nebo výrobcem zboží zmocněna.

11. Ostatní, výše nezmíněné náležitosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji.

12. Zákazník je oprávňen si vybrat dle jakých (českých nebo slovenských) zákonů a právních norem budou posuzovány případné reklamace nebo jiné práva spotřbitele.

VII. Ochrana osobních údajů

1. IS eshopu opasky.biz je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů.

2. Při elektronické objednávce vyjadřuje kupující souhlas k použití jeho zadaných osobních údajů provozovatelem za účelem zaslání objednaného zboží.

3. Údaje zákazníků se neposkytují třetím osobám ve smyslu Zákona č. 122/2013 o ochraně osobních údajů ve znění zákona č. 84/2014 Sb. a násl. a na základě písemné žádosti nebo mailem na info@opasky.biz je možné je vymazat.

4. Ostatní info k ochraně osobních údajů:

https://www.opasky.biz/osobni-udaje-informacni-povinnost

VIII. Orgán dozoru

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj:

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, SR

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č .: +421 41 7632 130

fax. č .: +421 41 7632 139

e-mail: za@soi.sk

IX. Alternativnířešenísporů

1. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@opasky.biz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU

2. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránkách Ministerstva hospodářství SR - Web ministerstvo hospodářství

3. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

X. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující se seznámil se zněním Obchodních podmínek a Reklamačního řádu platném v den odeslání této objednávky.

3. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

 

Liptovský Mikuláš, SR 29.6. 2019

 

Přílohy:

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Nabízíme

Ručí zpracování opasků

100% hovězí kůže

26 barevních variant kůže

Opasky na míru pro každého

Doručení do ČR a SR

99% zboží skladem

Rychlé dodání poštou a PPL

Garance vrácení nebo výměny

Opasky velikosti XS-XXXXXL

Zkrácení

- Fotonávod na svépomocní

zkrácení opasku

Správné měření velikosti opasku

V objednávce se zadává délka

pásku včetně přezky po střední dírku.

TIP: Změřte si svůj starý pásek:

Správné měření opasků

Nebo si odměřte obvod boků

v místě zapnutí opasku.

Kontakty
8.00 - 22.00 / info@opasky.biz
 
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.